Wiezen.

Vanaf zondag 3 september 2023 zal terug gekaart worden in 't Smiske. Onze kaartspel is WIEZEN.


15 zondagen en daarna gezamelijk gaan eten met prijzen voor de laureaten.
Dezelfde spelreglementen zijn van tel: het reglement van op de kampioenschappen.
In het kort nog even de afspraken:

- € 5,00 startgeld per avond.
- Tafels van 4 kaarters spelen 40 giften, tafels van 5 kaarters spelen 50 giften.

- De gewoonte is er dat elk lid van de tafel een rondje betaalt voor zijn tafel, dit is echter niet verplicht.

- Alleen de verliezen worden betaald aan de kassa tot maximum € 10,00.

- Er wordt een rangschikking opgemaakt, de 10 beste uitslagen van de reeks van 15 avonden worden verrekend, om in aanmerking te komen om te winnen moet je minstens 10x hebben deelgenomen.

- Iedereen is welkom, ook al kom je maar 1 keer.

- Op het einde van het seizoen wordt er gezamelijk gedineerd en al het geld wordt op gesoupeerd.

- Tijdens het spel wordt er niet gesproken en tafel plakt.


'T Smiske is gelegen in Pellenberg in de Lostraat 6, rechtover de kerk.


ALLEN WELKOM.


Alle info, standen, inschrijvingsformulieren, ... kan men terug vinden op de site van de verantwoordelijke.

https://kaartenpellenberg.weebly.com/